Mitsubishi Electric - Living Environment Systems Mitsubishi Electric LES
ErP Eco-Design
Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11 Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11
Kształtowanie przyszłości
Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11 Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11

Nasz sposób postępowania z energią jest na etapie przemian. Również w aspekcie europejskiego ustawodawstwa. Dyrektywa ErP nakłada obowiązek jednoznacznego znakowania produktów związanych z energią (Energy-related Products).

Na niniejszych stronach objaśniamy wszystkie ważne treści Dyrektywy ErP w zakresie techniki klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Bez względu na to, czy chcesz efektywnie ogrzewać, czy też chłodzić, chętnie zaproponujemy właściwe rozwiązanie, zarówno dostosowane do potrzeb użytkownika, jak również przyjazne dla środowiska. Kształtuj z nami przyszłość!

Unia Europejska stawia ambitne cele

Unia Europejska dąży do ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu. Do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990 osiągnięte mają być ważne kamienie milowe:

20%
Mniejsze wykorzystanie energii pierwotnej
20%
Więcej energii odnawialnej
20%
Mniejsza emisja CO2

Dyrektywa ErP zwana także dyrektywą ekoprojektowania

W obliczu takich kwestii UE wprowadziła dyrektywę ErP. Jej celem jest wspieranie i promowanie projektowania produktów związanych z energią w sposób chroniący zasoby naturalne i energooszczędny. Dyrektywa ErP odnosi się do produktów spełniających następujące kryteria:

 • roczny wolumen sprzedaży w UE na poziomie co najmniej 200 000 sztuk
 • poważny wpływ na środowisko naturalne
 • potencjał wyraźnego zmniejszenia szkodliwości dla środowiska racjonalnym kosztem

Produkty podzielone są na grupy produktowe, tak zwane „lots”. Dla pomp ciepła znaczenie ma lot 1 dla domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych oraz lot 2 dla urządzeń do przygotowania CWU. Dla klimatyzatorów pokojowych obowiązuje – do tej pory do wydajności chłodniczej wynoszącej 12 kW – lot 10.

Rozporządzenia dyrektywy ErP

Dyrektywa ErP oparta jest na dwóch rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektowania do znakowania CE oraz rozporządzeniu dotyczącym etykiet energetycznych.

ZnakCE

Znak CE

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

Etykietaenergetyczna

Etykieta energetyczna

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń.

Treści tematyczne

Aby przedstawić Państwu jak najdokładniejsze informacje, podzieliliśmy je na następujące zakresy tematyczne: „Klimatyzatory i pompy ciepła” oraz „Rekuperatory”. Wystarczy wybrać odpowiedni temat.

Sezonowe efektywności chłodzenia i grzania

Przed 01.01.2013 r.:
Pomiar wydajności tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie chłodzenia i grzania

Przed 2013 r. wydajność klimatyzatorów mierzono na podstawie wskaźnika EER i COP, pompy ciepła na podstawie wskaźnika COP. Wskaźnik EER określał efektywność w trybie chłodzenia. COP wyznaczał wydajność w trybie grzania. Wartości odnosiły się do jednego punktu pracy – mało realistycznie i na niekorzyść konsumenta.

Parametry wydajności dla wskaźników COP i EER są wyznaczane tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie pełnego obciążenia.

Leistungsmessung mit nur einem Messpunkt
Leistungsmessung mit nur einem Messpunkt

Od 01.01.2013 r.:
Zoptymalizowany pomiar wydajności w czterech punktach pomiarowych w trybie chłodzenia i grzania

W myśl normy DIN EN14825 parametry mocy dla wskaźnika SEER i SCOP ustala się w czterech różnych punktach pomiarowych. W zależności od przebiegu temperatur w klimacie odniesienia w Strasburgu punkty pomiarowe mają różne wagi w celu odwzorowania efektywności energetycznej urządzenia w możliwie jak najbardziej realistycznych warunkach.

Ponadto uwzględnia się::

 • zużycie przy wyłączonym termostacie
 • tryb czuwania
 • ogrzewanie miski korbowej
Leistungsmessung bei vier Messpunkten
Leistungsmessung bei vier Messpunkten
Obliczona wartość SCOP mieści się w grupie lot 1 przy obliczaniu sezonowej wydajności w trybie grzania (ηs). W zależności od zastosowanego nośnika energii urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać określone wymagania minimalne. W odniesieniu do pomp ciepła poprzeczka jest ustawiona znacznie wyżej niż w przypadku innych technologii. Do klasyfikacji w zakresie efektywności energetycznej w grupie lot 2 znaczenie ma efektywność energetyczna przygotowania CWU (ηwh).

Dyrektywa ErP dla pomp ciepła

Z terminem 26 września 2015 r. efektywność energetyczna domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych musi być wykazana na oznaczeniach w całej Unii Europejskiej. W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi opalanymi paliwami kopalnymi lub peletami zalety pomp ciepła są widoczne na pierwszy rzut oka. Pompy ciepła bez wyjątku uzyskują oceny z zielonego zakresu (A+ lub wyżej).

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych odnosi się do urządzeń o mocy znamionowej do 70 kW. Tutaj ważne jest, że na etykietach – inaczej niż na przykład w przypadku suszarki do bielizny lub chłodziarki – ogólna informacja o rocznym zużyciu energii nie sprawdza się. Zużycie urządzenia grzewczego zawsze zależy od budynku, w którym zostało ono zainstalowane. Dlatego za podstawę klasyfikacji wzięto „sezonową wydajność w trybie grzania”.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Informacje o kartach danych
 
 

Dyrektywa ErP dla klimatyzatorów pokojowych

Od 01.01.2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wykonuje ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności do A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++.

To oczywiste, dlaczego dyrektywa ErP ma zastosowanie również dla klimatyzatorów: Technika klimatyzacyjna na stałe wpisuje się obecnie w nasze codzienne życie – w samochodzie, w biurze, czy też we własnych czterech ścianach. Rozwój techniczny w ostatnich latach już w tym zakresie przełożył się na znaczący postęp. Również dla nas, firmy Mitsubishi Electric, ważny jest decydujący wkład na rzecz wyższej efektywności energetycznej.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Informacje o kartach danych
Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11

Efektywność i komfort pod lupą

Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11 Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11

Rozporządzenie wyznacza maksymalny poziom mocy akustycznej pompy ciepła zależnie od jej mocy cieplnej. Etykieta energetyczna zawiera informacje o wartościach. Obiektywną wielkością akustyczną jest poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego wyrażony w decybelach.

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Na kartach danych technicznych urządzeń oprócz poziomu mocy akustycznej podawany jest również poziom ciśnienia akustycznego. W akustyce określa on poziom rejestrowany urządzeniami pomiarowymi, który jest emitowany przez źródło hałasu w określonej odległości.

Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11

Efektywność i komfort pod lupą

Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11 Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11 Dyrektywa ErP, LOT10 und LOT11

Konsumenci na etykiecie energetycznej otrzymują również ważne informacje na temat emisji hałasu przez system klimatyzacji. W tym zakresie podaje się obiektywną wielkość akustyczną, wyznaczoną przez poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego i wyrażoną w decybelach.

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Na kartach danych technicznych urządzeń oprócz poziomu mocy akustycznej podawany jest również poziom ciśnienia akustycznego. Zaleta polega na tym, że niezależnie od miejsca użytkowania i metody pomiaru ciśnienia akustycznego możliwe jest porównanie różnych klimatyzatorów. Poziom ciśnienia akustycznego jest często mierzony w odległości ok. 1 m, przy czym nowoczesne klimatyzatory Split plasują się w średniej na bardzo cichym poziomie wynoszącym 21 decybele.

Strefy klimatyczne dla trybu grzania

Ponieważ warunki klimatyczne mają duży wpływ na charakterystykę pracy w trybie pomp ciepła, w obrębie UE wyznaczono trzy strefy klimatyczne: ciepłą, średnią i zimną. Punkty pomiarowe wyznaczone są spójnie na 12°C, 7°C, 2°C oraz -7°C. Kolorystyka danych o strefach klimatycznych na etykiecie energetycznej jest różna przy klimatyzatorach i pompach ciepła.

Strefy klimatyczne dla trybu grzania
Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
---20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

Strefy klimatyczne dla trybu grzania

Warunki klimatyczne odgrywają ważną rolę przy ocenie pomp ciepła. Na etykiecie energetycznej są one podane w trzech strefach klimatycznych: zimnej, średniej i ciepłej. Punkty pomiarowe wynoszą -7°C, 2°C, 7°C oraz 12°C. W odróżnieniu od klimatyzatorów strefy klimatyczne na etykiecie energetycznej pomp ciepła są zakodowane kolorystycznie w odcieniach koloru niebieskiego.

Strefy klimatyczne dla trybu grzania
Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
---20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częścioweNa zewnątrzWewnątrz
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

Etykietaenergetyczna

 • Etykieta energetyczna dla pomp ciepła w skrócie

  Przesuń wskaźnik myszy na interaktywną etykietę energetyczną, aby lepiej poznać poszczególne elementy.

  Ważne terminy:

  • 26 września 2015 r.: wszystkie domowe kotły grzewcze z lot 1muszą być oznakowane etykietą efektywności wyskalowaną w klasach od A++ do G. W przypadku lot 2 obowiązuje równocześnie skala klas efektywności od A do G.
  • 26 września 2019 r.: także domowe kotły grzewcze będą musiały być zaopatrzone w etykietę efektywności energetycznej z klasami od A+++ do D.
  Etykieta energetyczna dla pomp
 • Etykieta energetyczna dla wielofunkcyjnych kotłów grzewczych z pompą ciepła

  Przesuń wskaźnik myszy na interaktywną etykietę energetyczną, aby lepiej poznać poszczególne elementy.

  Ważne terminy:

  • 26 września 2015 r.: wszystkie domowe kotły grzewcze z lot 1muszą być oznakowane etykietą efektywności wyskalowaną w klasach od A++ do G. W przypadku lot 2 obowiązuje równocześnie skala klas efektywności od A do G.
  • 26 września 2017 r.: Skala dla przygotowywania CWU musi teraz obejmować klasy wydajności od A+ do F.
  • 26 września 2019 r.: także domowe kotły grzewcze będą musiały być zaopatrzone w etykietę efektywności energetycznej z klasami od A+++ do D.
  Etykieta zestawów urządzeń dla całej instalacji
 • Etykieta zestawów urządzeń dla całej instalacji

  Istnieją też specjalne etykiety zespołów zawierających domowe lub wielofunkcyjne kotły grzewcze, które wystawiane są przez producentów, hurtowników lub wykonawców. Brane są wtedy pod uwagę czujniki temperatury, instalacje solarne, zasobniki i inne generatory ciepła. Etykiety efektywności energetycznej obejmują klasy od A+++ do G.

  Pompy ciepła Ecodan są standardowo wyposażone w inteligentny regulator temperatury, dlatego dodatkowo traktowane są jak zestawy urządzeń. Ich klasę efektywności można odczytać na etykiecie zestawu urządzeń. Również tutaj kursorem możesz wyświetlić dalsze szczegóły.

  Kalkulator etykiet:

  Pompy ciepła Ecodan również w zestawie pracują w zrównoważony sposób. Kalkulator etykiet zestawu urządzeń pozwala utworzyć etykietę dla indywidualnej konfiguracji.

  Kalkulator etykiet

  Etykieta zestawów urządzeń dla całej instalacji
 • Etykieta energetyczna dla zasobnika CWU (lot 2)

  Przesuń wskaźnik myszy na interaktywną etykietę energetyczną, aby lepiej poznać poszczególne elementy.

  Ważne terminy:

  • 26 września 2017 r.: Skala dla przygotowywania CWU musi teraz obejmować klasy wydajności od A+ do F.
  Etykieta energetyczna dla zasobnika CWU (lot 2)

Etykietaenergetyczna

 • Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów w skrócie

  Przesuń wskaźnik myszy na interaktywną etykietę energetyczną, aby poznać poszczególne elementy i nowości.

  Etykieta produktu AtA

Po prostu zawsze tak jak trzeba – system Ecodan

Pompy ciepła powietrze/woda Ecodan do pozyskiwania energii z powietrza otoczenia do ogrzewania i przygotowywania CWU wykorzystują prąd. Ta przyszłościowa technologia oferowana przez Mitsubishi Electric otwiera szerokie spektrum innowacyjnych rozwiązań grzewczych o wysokiej efektywności. Dzięki temu, decydując się na Ecodan, można mieć pewność, że wybór ten jest na pewno właściwy.

W nowym budownictwie, przy modernizacji ogrzewania lub w kaskadzie o mocy do 138 kW w budynkach mieszkalnych i użytkowych: warto przejść na źródło ciepła pobieranego z powietrza otoczenia – dzięki Ecodan.

Pompy ciepła powietrze/woda Ecodan

Technologia Mitsubishi Electric: klimatyzacja przewidująca

Kierując się naszym hasłem „Changes for the Better”, ciągle rozszerzamy naszą ofertę w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie nasze systemy klimatyzacji gwarantują energooszczędną i cichą eksploatację, zapewniając długotrwałą satysfakcję. Codziennie pracujemy nad tym, aby już dzisiaj spełniane były wymagania dnia jutrzejszego. Pod względem komfortu, sprawności i trwałości Mitsubishi Electric jest optymalnym wyborem.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej technologii klimatyzacji? Odwiedź nas na stronie http://innovations.mitsubishi-les.com

Technologia Mitsubishi Electric: klimatyzacja przewidująca

Pytnia & Odpowiedzi

 • Czy dzisiaj istnieje lepsza klasa niż A++?Pojedyncze urządzenia mogą dzisiaj osiągać co najwyżej klasę efektywności energetycznej A++ wykazaną na etykiecie urządzenia. Więcej się nie da, dlatego również nie można zamieszczać takiej informacji na etykiecie. Inaczej sprawa wygląda w przypadków zestawów urządzeń. Tutaj kompletny system w najlepszym przypadku można dzisiaj oznaczyć klasą efektywności energetycznej A+++. Potwierdza to etykieta zestawu urządzeń.
 • Czy postanowienia dyrektywy jeszcze się zmienią?Już dzisiaj pewne zmiany są określone. Za cztery lata „Etykieta II” zastąpi aktualną etykietę efektywności energetycznej. Wtedy również pojedyncze urządzenia będą mogły uzyskać klasę efektywności energetycznej A+++. Na końcu na dole będzie wówczas widniała litera D (dzisiaj G).
 • Dlaczego etykiety efektywności energetycznej wyglądają różnie dla różnych wytwornic ciepła?W ramach dyrektywy ekoprojektu w grupie lot 1 oceniane są różne wytwornice ciepła. W przypadku wytwornic ciepła z paliw kopalnych należy jednak uwzględnić inne punkty niż w odniesieniu do pomp ciepła. Przekłada się to na wygląd etykiet efektywności energetycznej. Ale ponieważ ocena efektywności wszystkich wytwornic ciepła oparta jest na sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, klasy efektywności można między sobą porównywać.
 • Czy nowa dyrektywa ErP obowiązuje we wszystkich krajach UE, czy też istnieją skale?Rozporządzenie wykonawcze dyrektywy ErP dla wytwornic ciepła (lot 1) obowiązuje również we wszystkich krajach UE z takimi samymi regulacjami.
 • Czy dyrektywa ErP odnosi się również do towaru magazynowanego?Wszystkie wytwornice ciepła wprowadzone do 25 września 2015 r., które pozostają w magazynie producenta lub dystrybutora, nie są objęte dyrektywą i mogą być odsprzedawane.

Pytnia & Odpowiedzi

 • Dzisiaj A, jutro A+++?Z uwagi na nowe metody pomiarów efektywność energetyczna zostanie podzielona na nowe klasy. Klimatyzator, który dzisiaj uzyskuje klasę A, zgodnie z nową dyrektywą ErP może spaść do znacznie gorszych klas. Wymagania minimalne nie mają żadnego wpływu na klasyfikację urządzeń.
 • Jakich korzyści może spodziewać się profesjonalista i użytkownik po nowej dyrektywie ErP?Trzy nowe klasy efektywności pozwalają na jeszcze lepsze różnicowanie klimatyzatorów pod kątem wydajności. Obecnie panuje znacznie większa przejrzystość odnośnie zużycia energii elektrycznej i emisji hałasu przez klimatyzatory wszystkich producentów, dzięki czemu użytkownicy końcowi mają łatwiejszy dostęp do ważnych informacji.
 • Czy nowa dyrektywa ErP obowiązuje we wszystkich krajach UE, czy też istnieją skale?Rozporządzenie wykonawcze dyrektywy ErP dla klimatyzatorów pokojowych (lot 10) weszło w życie 01.01.2013 r. i obowiązuje bez okresów przejściowych we wszystkich krajach UE z takimi samymi regulacjami.
 • Czy dyrektywa ErP odnosi się również do towaru magazynowanego?Wszystkie klimatyzatory wprowadzone do końca 2012 r., które pozostają w magazynie producenta lub dystrybutora, nie są objęte dyrektywą i mogą być odsprzedawane.
 • Jak wygląda sprawa w częściową wymianą klimatyzatorów w istniejących instalacjach?Istniejące instalacje klimatyzacyjne podlegają ochronie zasobów. Jeśli niektóre urządzenia zostaną wymienione na przykład z powodu usterek technicznych, jedynie nowe produkty muszą odpowiadać postanowieniom dyrektywy ErP. Klimatyzatory, które nie są wymieniane, nie podlegają więc regulacjom przepisów ErP.
 • Kto korzysta na nowej dyrektywie ErP, a kto traci?Do wygranych wśród klimatyzatorów w przyszłości zaliczać się będą przede wszystkim produkty z innowacyjną techniką inwerterową. Dyrektywa ErP będzie więc zamykać dostęp do rynku producentom nieefektywnych urządzeń.
 • Czy dzięki nowej dyrektywie ErP wśród nowych klimatyzatorów będzie można mówić o skoku efektywności?Wiele naszych klimatyzatorów już w chwili obecnej z nawiązką spełnia istniejące normy z uwagi na przewagę technologiczną w technice inwerterowej. Różnica zużycia energii między produktem uchodzącym obecnie jeszcze za najlepszy klimatyzator a przyszłą klasyfikacją najlepszego produktu A+++ może być ogromna: dla użytkownika może to oznaczać do 70% niższe zużycie energii, a przez to również niższe koszty energii.

Do INSTALACJI WENTYLACYJNYCH: DYREKTYWA ERP

Zwiększenie efektywności i obniżenie zużycia energii: aby osiągnąć te cele również w zakresie instalacji wentylacyjnych, w ramach dyrektywy ErP dnia 1.1.2016 r. weszły w życie uregulowania 1253/2014 i 1254/2014. 1.1.2018 r. uregulowania te zostaną raz jeszcze zaostrzone.

Podział na trzy kategorie

Dyrektywy mają znaczenie dla urządzeń wentylacyjnych o mocy powyżej 30 W. Rozróżniają one zasadniczo trzy kategorie urządzeń w zależności od wydatku powietrza:

 1. Wydatek powietrza do 250 m³/h: urządzenia wentylacyjne do mieszkań (1254/2014)
 2. Wydatek powietrza 250 i 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 3. Wydatek powietrza powyżej 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków niemieszkalnych (1253/2014)

W odniesieniu do wydatku powietrza powyżej 1000 m³/h rozporządzenie dokonuje podziału na osobne urządzenia do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej i urządzenia nawiewno-wywiewne.

Lossnay, Einsatz im Wohnzimmer

Podział na jednokierunkowe i dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne

Oprócz podziału na pomieszczenia mieszkalne i niemieszkalne dodatkowo rozróżnia się jednokierunkowe i dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne.

Jednokierunkowe instalacje wentylacyjne (ELA)

Aby eksploatacja instalacji była szczególnie efektywna, od dnia 1.1.2016 r. jednokierunkowe urządzenia wentylacyjne (ELA) muszą pracować z regulowaną prędkością obrotową lub posiadać napęd wielostopniowy.

W ten sposób moc jest jak najdokładniej dopasowywana do rzeczywistego zapotrzebowania.

Dwukierunkowe instalacje wentylacyjne (ZLA)

Ponieważ dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne posiadają wentylator nawiewny i wywiewny, wymagania dla tych kategorii są odmienne. Jednak tak samo jak urządzenia ELA również te urządzenia od 2016 roku wymagają stosowania napędu wielostopniowego do zwiększenia efektywności. Ponadto muszą one utrzymywać określoną wartość SFP, która jest obliczana oddzielnie dla każdego wydatku powietrza, a następnie sumowana. Suma nie może przekraczać zdefiniowanej wartości granicznej.

Wyjątek potwierdza regułę

Nowe uregulowania nie dotyczą urządzeń takich jak:

 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują z jednym lub kilkoma niezależnymi wentylatorami i mocą elektryczną poniżej 30 W
 • Wentylatory osiowe i promieniowe wyposażone tylko w jedną obudowę
 • Urządzenia wentylacyjne, które są przeznaczone wyłącznie do pracy awaryjnej
 • Urządzenia wentylacyjne pracujące z temperaturą środka transportowego powyżej 100°C
 • Urządzenia wentylacyjne, których temperatura otoczenia silnika poza strumieniem powietrza podczas pracy przekracza 65°C
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których temperatura środka transportowego lub temperatura otoczenia silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem powietrza jest niższa od -40°C.
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których napięcie zasilania przekracza 1000 V przy prądzie przemiennym lub 1500 V przy prądzie stałym
 • Urządzenia wentylacyjne, które są eksploatowane w trującym, zagrożonym korozją lub palnym otoczeniu
 • Urządzenia wentylacyjne, które są zaklasyfikowane jako pochłaniacze kuchenne
 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują w powietrzu procesowym, np. powietrze zużyte przez maszyny, serwerownie, centrale danych, zastosowania rolniczo-gospodarskie, odlewnie, hale z piecami przemysłowymi, produkcja papieru, gastronomia, instalacje powietrza obiegowego w pomieszczeniach sterylnych, baseny itp.

Niezawodne rozwiązania Lossnay

Nowe uregulowania mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i klarownie określają efektywność urządzeń. Jednocześnie zmiany i nowe przepisy oznaczają oczywiście więcej pracy dla projektantów i zakładów instalatorskich. Dlatego warto wiedzieć, że dzięki serii produktów Lossnay można korzystać z rozwiązań, które już teraz spełniają wymagania dyrektywy ErP.

DO PRODUKTÓW LOSSNAY

ETYKIETAENERGETYCZNA

 • Etykieta energetyczna dla rekuperatorów

  Przesuń wskaźnik myszy na interaktywną etykietę energetyczną, aby poznać poszczególne elementy i nowości.

  Dane ErP

  Zgodnie z dyrektywą urządzenia do wentylacji muszą oszczędzać przynajmniej tyle energii pierwotnej, ile jej zużywają. Wszystkie urządzenia są wyposażone w odpowiednie naklejki z informacją o wydajności energetycznej A+ do G. W tej klasyfikacji pomocna jest wartość specyficznego zużycia energii (SEV). Pokazuje ona potencjał oszczędzania energii urządzenia w kilowatogodzinach na m² na rok. Cechą szczególną w zakresie urządzeń do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych są centralne instalacje z funkcją odzyskiwania ciepła. Tu duży wpływ na klasę energetyczną ma tryb pracy. Wersja ze sterowaniem czasowym lub też ręcznym najczęściej osiąga słabszą klasę energetyczną niż w przypadku sterowania zależnego od potrzeb, np. przy użyciu czujników wilgotności lub CO2.

  Das Energielabel für Lüftungssysteme
Lossnay, Einsatz im Schlafzimmer