Mitsubishi Electric - Living Environment Systems Mitsubishi Electric LES
ErP Eco-Design
Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11 Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11
De toekomst vormgeven
Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11 Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11

De manier waarop we omgaan met energie verandert. Ook op het gebied van de Europese wetgeving. Met de ErP-richtlijn moeten energiegerelateerde producten (Energy-related Products) uniform worden aangeduid.

Op deze pagina zetten we alle belangrijke aandachtspunten van de ErP-richtlijn voor klimaattechnologie en warmtepompen op een rijtje.

Ongeacht of u efficiënt wilt koelen of verwarmen, wij helpen u graag om de juiste oplossing te vinden – zowel voor uw behoefte als voor het milieu. Help mee om de toekomst vorm te geven!

De Europese Unie legt de lat hoog

De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld met betrekking tot klimaatbescherming. In vergelijking tot 1990 moeten tot 2020 belangrijke mijlpalen worden bereikt:

20%
minder gebruik van primaire energie
20%
meer duurzame energie
20%
minder CO2-uitstoot

De ErP- of ook deEcodesign-richtlijn

In deze context heeft de EU de ErP-richtlijn ingevoerd. Deze moet een natuurlijke bronnenbesparende en energie-efficiënte vormgeving van energie verbruikende producten ondersteunen en bevorderen. De Erp-richtlijn geldt voor producten die voldoen aan de volgende criteria:

 • jaarlijks verkoopvolume in de EU van minimaal 200 000 eenheden;
 • aanzienlijke milieu-effecten;
 • het product biedt een groot potentieel voor beperking van de milieu-impact zonder buitensporige kosten.

De indeling in productgroepen volgt naar zogenoemde lots. Voor warmtepompen is Lot 1 voor ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen relevant en Lot 2 voor warmwatertoestellen. Airconditioners met een koelcapaciteit tot 12 kW vallen onder lot 10.

De verordeningen van de ErP-richtlijn

De ErP-richtlijn is gebaseerd op twee uitvoeringsverordeningen: de verordening inzake ecologisch ontwerp (Ecodesign-verordening) voor CE-markering en de verordening inzake energie-etikettering.

DeCE-markering

CE-Kennzeichnung

De Ecodesign-verordening legt de zogenoemde minimumefficiëntienormen en mininumemissienormen vast. Producten die niet aan deze normen voldoen, krijgen geen CE-markering en mogen niet in de EU worden geïmporteerd. Hierbij is het vooral aan fabrikanten om met technologieën te werken die vandaag en in de toekomst CE-conform zijn.

De energie-etikettering

Energie-Kennzeichnung

De verordening inzake energie-labeling bepaalt hoe de energie-etiketten (labels) eruit moeten zien. En daarnaast welke waarden voor de indeling tot een bepaalde efficiëntieklasse vereist zijn. De labels zijn vooral bedoeld om consumenten te helpen bij het vergelijken van producten.

De seizoensgebonden meetcriteria voor koeling en verwarming

Vroeger:
vermogensmeting op slechts één meetpunt voor verwarming en koeling.

Vóór 2013 werden airconditioners volgens de EER- en COP-waarden beoordeeld, en warmtepompen uitsluitend volgens de COP-waarde. De EER beoordeelde de efficiëntie tijdens koeling. De COP bepaalde het rendement tijdens verwarming. De waarden werden op een enkel werkpunt vastgesteld – weinig realistisch en een nadeel voor consumenten.

De capaciteitsgegevens voor COP en EER werden uitsluitend op een meetpunt onder volle belasting bepaald.

vermogensmeting op slechts één meetpunt
vermogensmeting op slechts één meetpunt

Met de ErP-richtlijn:
Geoptimaliseerde vermogensmeting op vier meetpunten bij koeling en verwarming.

Vermogensgegevens voor de SCOP en SEER worden volgens de ErP-richtlijn op vier verschillende meetpunten opgenomen. Het gebruik tijdens het gehele jaar wordt met een weging afgesloten, om zo de energie-efficiëntie van het toestel zo goed mogelijk weer te geven onder realistische gebruiksomstandigheden.

Bovendien wordt rekening gehouden met:

 • het verbruik met thermostaat uit
 • stand-byverbruik
 • de verwarming met oliepannen
Geoptimaliseerde vermogensmeting op vier meetpunten
Geoptimaliseerde vermogensmeting op vier meetpunten
De vastgestelde SCOP-waarde wordt in Lot 1 opgenomen in de berekening van de seizoensgebonden energie-efficiëntie van de kamerverwarming (ηs). Afhankelijk van de gebruikte energiebron moeten kamerverwarmingstoestellen aan bepaalde minimumvereisten voldoen. De meetlat voor warmtepompen ligt daarmee duidelijk hoger dan voor alle andere technologieën. Voor de indeling van de energie-efficiëntie in Lot 2 is de energie-efficiëntie van de productie van sanitair warm water (ηwh) van belang.

De ErP-richtlijn voor warmtepompen

Op peildatum 26 september 2015 moet de energie-efficiëntie van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen in de EU worden aangeduid. In directe vergelijking met verwarmingstechnologieën op fossiele brandstoffen of pellets worden de voordelen van warmtepompen onmiddellijk duidelijk. Warmtepompen behalen doorgaans groene waarderingen (A+ of beter).

De verordening inzake energie-etikettering betreft apparaten met een nominaal vermogen tot 70 kW. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat op het etiket, in tegenstelling tot een wasdroger of koelkast, de opgave van een standaard jaarlijks energieverbruik niet functioneert. Het verbruik van een verwarmingssysteem is altijd afhankelijk van het gebouw waarin het is geïnstalleerd. Daarom is de classificatie gebaseerd op de "seizoensgebonden energie-efficiëntie".

Hier vindt u alle technische fiches van onze klimatisatie- en warmtepompsystemen.

Technische fiches
 
 

De ErP-richtlijn voor airconditioners

Sinds 01.01.2013 is de uitvoeringsverordening (EU) 206/2012 van kracht. Deze implementeert de vereisten van de ErP-richtlijn 2009/125 EG voor airconditioners met een koelcapaciteit tot 12 kW. Bij de energie-etikettering werden de classificatie efficiëntieklassen tot A uitgebreid met efficiëntieklassen A+, A++ en A+++.

Waarom airconditioners onder de ErP-richtlijn vallen, is duidelijk: Klimatisatietechniek is inmiddels diep verankerd in ons dagelijks leven – in de auto, op kantoor of thuis. De technische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft hier al duidelijke vooruitgang geboekt. Ook voor ons bij Mitsubishi Electric is het belangrijk om een doorslaggevende bijdrage voor meer energie-efficiëntie te leveren.

Hier vindt u alle technische fiches van onze klimatisatie- en warmtepompsystemen.

Technische fiches
Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11

Efficiëntie en comfort op de voorgrond

Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11 Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11

Naar gelang het warmtevermogen van een warmtepomp bepaalt de verordening ook het maximale geluidsvermogenniveau voor warmtepompen. De waarden worden vermeld op het energielabel. Het toont het geluidsvermogenniveau van binnen- en buitenunits in decibel als objectieve akoestische grootheid.

Geluidsdrukniveau

Geluidsdrukniveau dB(A)

Het geluidsdrukniveau is een geluidsveldvariabele die het geluid uitdrukt dat op een bepaalde afstand van een werkende binnen- of buitenunit wordt ervaren.

Geluidsvermogenniveau

Geluidsvermogenniveau dB(A)

Het geluidsvermogen is een akoestische variabele, die de bronsterkte van een geluidsvoortbrenger beschrijft. Deze is onafhankelijk van de afstand tot de ontvangstlocatie.

In de technische fiches van toestellen wordt het geluidsvermogenniveau en geluidsdrukniveau aangegeven. Onder geluidsdrukniveau verstaat men in de akoestiek het meettechnisch registreerbaar niveau dat door een geluidsbron op een bepaalde afstand wordt geproduceerd.

Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11

Efficiëntie en comfort op de voorgrond

Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11 Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11 Ecodesign-richtlijn, LOT10 und LOT11

Op het energielabel vinden consumenten ook relevante informatie over de geluidsemissies van klimatisatiesystemen. Hiertoe wordt het geluidsvermogenniveau van binnen- en buitenunits in decibel als objectieve akoestische grootheid aangegeven.

Geluidsdrukniveau dB(A)

Geluidsdrukniveau dB(A)

Der Schalldruckpegel ist eine Schallfeldgröße und gibt das empfundene Betriebsgeräusch eines Innengerätes in einer bestimmten Entfernung an.

Geluidsvermogenniveau dB(A)

Geluidsvermogenniveau dB(A)

Die Schallleistung ist eine akustische Größe, die die Quellstärke eines Schallerzeugers beschreibt und somit unabhängig vom Abstand zum Empfangsort ist.

In de technische fiches van toestellen wordt het geluidsvermogenniveau en geluidsdrukniveau aangegeven. Een voordeel daarvan is dat, onafhankelijk van de installatielocatie en meetmethode van de geluidsdruk, de vergelijking van verschillende units mogelijk wordt. Het geluidsdrukniveau wordt over het algemeen gemeten op een afstand van ong. 1 m. Daarbij ligt het geluidsdrukniveau van moderne systemen gemiddeld op slechts 21 decibel.

Klimaatzones voor verwarming

Aangezien de klimaatomstandigheden grote invloed hebben op de werking in de warmtepompmodus, worden drie klimaatzones binnen de EU afgebeeld: warm, mild en koud. De meetpunten liggen op 12 °C, 7 °C, 2 °C en -7 °C. Klimaatzones op het energielabel worden bij airconditioners en warmtepompen met verschillende kleuren aangeduid.

Klimaatzones voor verwarming
Warm (Athene)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
---20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Mild (Straatsburg)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Kalt (Helsinki)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

Klimaatzones voor verwarming

De klimaatomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van warmtepompen. Ze worden op het energielabel in drie klimaatzones aangeduid: koud, mild en warm. De meetpunten liggen op -7 °C, 2 °C, 7 °C en 12 °C. In tegenstelling tot de airconditioners worden bij warmtepompen de klimaatzones op het energielabel in blauwe kleuren aangeduid.

Klimaatzones voor verwarming
Warm (Athene)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
---20 °C
100 %2 °C1 °C20 °C
64 %7 °C6 °C20 °C
29 %12 °C11 °C20 °C
Mild (Straatsburg)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
88 %-7 °C-8 °C20 °C
54 %2 °C1 °C20 °C
35 %7 °C6 °C20 °C
15 %12 °C11 °C20 °C
Koud (Helsinki)
Temperatuurvoorwaarden
DeellastBuitenBinnen
DBWBDB
61 %-7 °C-8 °C20 °C
37 %2 °C1 °C20 °C
24 %7 °C6 °C20 °C
11 %12 °C11 °C20 °C

Hetenergielabel

 • Het energielabel voor warmtepompen

  Beweeg de cursor over het interactieve energie-efficiëntielabel om meer over de afzonderlijke onderdelen te lezen.

  Belangrijke data:

  • 26 september 2015: Alle ruimteverwarmingstoestellen van Lot 1 moeten de efficiëntieschaal van klasse A++ tot G dragen. Voor Lot 2 geldt een classificatieschaal van efficiëntieklassen A tot G.
  • 26 september 2019: Dan moeten ook ruimteverwarmingstoestellen een energie-efficiëntielabel met de klassen A+++ tot D hebben.
  Het energielabel voor warmtepompen
 • Het energielabel voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp

  Beweeg de cursor over het interactieve energie-efficiëntielabel om meer over de afzonderlijke onderdelen te lezen.

  Belangrijke data:

  • 26 september 2015: Alle ruimteverwarmingstoestellen van Lot 1 moeten de efficiëntieschaal van klasse A++ tot G dragen. Voor Lot 2 geldt een classificatieschaal van efficiëntieklassen A tot G.
  • 26 september 2017: De classificatie voor productie van sanitair warm water moet nu ook de efficiëntieklassen A+ tot F bevatten.
  • 26 september 2019: Dan moeten ook ruimteverwarmingstoestellen een energie-efficiëntielabel met de klassen A+++ tot D hebben.
  Het energielabel voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp
 • Het systeemlabel voor het complete systeem

  Voor systemen van ruimte- of combinatieverwarmingstoestellen en overige componenten gelden speciale systeemlabels die door fabrikanten, groothandelaars of specialisten worden toegewezen. Hieronder vallen temperatuurregelaars, zonne-installaties, boilers en overige verwarmingsinstallaties. De energie-efficiëntielabels omvatten de klassen A+++ tot G.

  Ecodan warmtepompen hebben standaard een intelligente temperatuurregelaar en vallen daarom ook onder complete systemen. De efficiëntieklasse is af te lezen op het systeemlabel. Ook hier kunt u met de cursor meer details oproepen.

  Systeemlabel calculator

  Ecodan warmtepompen hebben ook in complete systemen een duurzame werking. Met de systeemlabelcalculator kunt u een label voor uw individuele configuratie maken.

  Systeemlabel calculator

  Het systeemlabel voor het complete systeem
 • Het energielabel voor warmwaterboilers (Lot 2)

  Beweeg de cursor over het interactieve energie-efficiëntie om meer over de afzonderlijke bestanddelen te lezen.

  Belangrijke data:

  • 26 september 2017: De classificatie voor productie van sanitair warm water moet nu ook de efficiëntieklassen A+ tot F bevatten.
  Het energielabel voor warmwaterboilers (Lot 2))

Hetenergielabel

 • Het energielabel voor airconditioners

  Beweeg de cursor over het interactieve energie-efficiëntielabel om meer te weten te komen over afzonderlijke onderdelen en vernieuwingen.

  Das Energielabel für Klimageräte

Gewoon altijd correct: het Ecodan systeem

Ecodan lucht/water-warmtepompen gebruiken stroom om de energie in de omgevingslucht te verwarmen en te benuttende productie van sanitair warm water. Met deze toekomstgerichte technologie biedt Mitsubishi Electric een breed spectrum van innovatieve, hoogefficiënte verwarmingsoplossingen aan. Zo bent u altijd zeker dat uw keuze voor Ecodan altijd juist is.

Zowel voor nieuwbouw als renovatie, kies voor een Ecodan systeem met als warmtebron de omgevingslucht.

Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen

Mitsubishi Electric technologie: Klimaatregeling met visie

In overeenstemming met onze slogan "Changes for the Better" werken we constant aan de verdere ontwikkeling van ons klimatisatie- en ventilatieprogramma. Al onze klimatisatiesystemen zijn ontwikkeld met het oog op energiezuinige en fluisterstille werking, zodat u lang plezier heeft aan uw systeem. We werken elke dag om vandaag al aan de vereisten van morgen te voldoen. Komt het op comfort, functionaliteit en duurzaamheid aan, dan is Mitsubishi Electric de eerste keuze.

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Surf naar http://innovations.mitsubishi-les.com

Klimasysteme sind für einen energiesparenden und flüsterleisen Betrieb

Vragen & Antwoorden

 • Is er op dit moment een betere classificatie dan A++?De hoogste energie-efficiëntieklasse voor individuele units is A++. Een hogere classificatie bestaat niet en kan daarom ook niet op het label worden aangeduid. Dit is echter anders voor complete systemen. De beste beoordeling die een compleet systeem kan krijgen is energie-efficiëntieklasse A+++. Dit wordt aangeduid op het label voor complete systemen (systeemlabel).
 • Zullen de voorschriften van de richtlijn nog wijzigen?Op dit moment staan enkele wijzigingen al vast. In vier jaar zal het "Label II" het huidige energie-efficiëntielabel vervangen. Dan kunnen ook afzonderlijke toestellen de energie-efficiëntieklasse A+++ krijgen. Onderaan komt dan de letter D te staan (vandaag is dat G).
 • Waarom zien de energie-efficiëntielabels voor verschillende warmtetoestellen er anders uit?In het kader van de Ecodesign-richtlijn worden diverse warmtetoestellen beoordeeld in lot 1. Bij warmtetoestellen op fossiele brandstoffen moet echter op andere punten worden gelet dan bij warmtepompen. Dit is vervolgens terug te zien in het uiterlijk van het energie-efficiëntielabel. Aangezien de efficiëntiebeoordeling voor alle verwarmingstoestellen gebaseerd is op seizoensgebonden energie-efficiëntie, zijn de efficiëntieklassen onderling vergelijkbaar.
 • Geldt de nieuwe ErP-richtlijn in alle EU-landen of zijn er gradaties?De uitvoeringsverordening van de ErP-richtlijn voor verwarmingstoestellen (lot 1) geldt in alle landen van de EU met dezelfde regelingen.
 • Betreft de ErP-richtlijn ook magazijnartikelen?De richtlijn geldt niet voor alle tot 25 september 2015geïmporteerde verwarmingstoestellen die zich in magazijnen bij de fabrikant of dealer bevinden. Deze kunnen gewoon worden verkocht.

Vragen & Antwoorden

 • Vandaag een A en morgen een A+++?Met behulp van de nieuwe meetprocedure wordt de indeling van de energie-efficiëntie in nieuwe klassen gerangschikt. Een airconditioner die op basis van de huidige stand klasse A heeft, kan volgens de nieuwe ErP-richtlijn naar een lagere klasse zakken. De minimumeisen hebben geen invloed op de indeling van de units.
 • Welke voordelen biedt de nieuwe ErP-richtlijn voor professionals en gebruikers?Dankzij de drie nieuwe efficiëntieklassen kunnen airconditioners nog beter worden onderscheiden naar hun rendement. Er is duidelijk meer helderheid ontstaan over het elektrische verbruik en de geluidsemissie – voor het eerst over de hele lijn bij de units van alle fabrikanten. Dit leidt tot een hogere transparantie voor de eindverbruiker.
 • Geldt de nieuwe ErP-richtlijn in alle EU-landen of zijn er gradaties?De uitvoeringsverordening van de ErP-richtlijn voor airconditioners (Lot 10) is op 01.01.2013 van kracht geworden. De verordening geldt zonder nationale overgangsperioden in alle landen van de EU met dezelfde regelingen.
 • Betreft de ErP-richtlijn ook magazijnartikelen?De richtlijn geldt niet voor alle tot eind 2012 geïmporteerde units die zich in magazijnen bij de fabrikant of dealer bevinden. Deze kunnen gewoon worden verkocht.
 • Wat gebeurt er bij het gedeeltelijk vervangen van units in bestaande installaties?Voor bestaande installaties geldt een omvangrijke bescherming. Als bijvoorbeeld afzonderlijke units vanwege technische defecten vervangen worden, dan moeten alleen de nieuw gemonteerde producten voldoen aan de voorschriften van de ErP-richtlijn. Voor units die niet vervangen worden, gelden de regelingen van de ErP-voorschriften dus niet.
 • Wie profiteert van de nieuwe ErP-richtlijn, wie niet?Bij de airconditioners zullen met name producten met innovatieve invertertechniek er voordeel bij hebben. De ErP-richtlijn zal er nu voor zorgen, dat aanbieders van inefficiënte toestellen van de markt verdwijnen.
 • Zal de efficiëntie bij nieuwe airconditioners verbeteren door de nieuwe ErP-richtlijn?Veel van onze units zijn dankzij onze technologische voorsprong op het gebied van invertertechniek aanzienlijk beter dan de momenteel nog bestaande normen. Het verschil in energieverbruik tussen een product dat momenteel nog als beste unit wordt beoordeeld, en de toekomstige beste beoordeling A +++ kan enorm zijn: energieverbruik en dus ook de energiekosten kunnen tot 70 % lager uitvallen voor de gebruiker.